Kontakt

Pytania?

 1. Jesteś zainteresowany zapomnianymi cmentarzami?
 2. Wybierasz się na wycieczkę w takie miejsce i potrzebujesz przewodnika?
 3. Planujesz renowację i szukasz osób do współpracy?
 4. Poszukujesz przodków, którzy spoczywają na cmentarzu ewangelickim?
 5. Posiadasz informacje dotyczące jakiegoś z zapomnianych cmentarzy lub społeczności tam spoczywającej i chcesz się tym podzielić?

Pisz

michal.piotr.wisniewski@gmail.com
ewangelicka.atlantyda@wp.pl

Publikacje

Wydawnictwa zwarte:

 1. M. Kaźmierczak, I. Kurowska, T. Słowikowski, M. Targowski, M. Wiśniewski, A. Zglińska, Program Ochrony Nekropolii Torunia, 2013 – materiał niepublikowany

Artykuły naukowe i materiały pokonferencyjne:

 1. M. Wiśniewski, Grupa Lapidaria – zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw, czyli o społecznym ratowaniu cmentarzy w województwie kujawsko-pomorskim [w:] „Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku, pod red. Jerzego Kołackiego i Izabeli Skórzyńskiej, Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2017, s. 397-407.
  pdf-icon
 2. M. Wiśniewski, Zabytki w krzakach. Rzecz o zapomnianych cmentarzach lewobrzeżnego Torunia [w:] Zabytki lewobrzeżnego Torunia: zachowane, nieistniejące, tylko zaplanowane, pod red. Katarzyny Kluczwajd i Michała Pszczółkowskiego, Toruń: Toruński Oddział Historyków Sztuki, 2017, s. 63-83.
  pdf-icon
 3. M. Wiśniewski, Cmentarze dawnych wsi olęderskich w dolinie Wisły w województwie kujawsko-pomorskim. Stan zachowania i działania ratunkowe [w:] Olędrzy. Osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy, pod red. Andrzeja Pabiana i Michała Targowskiego, Toruń, 2016, s. 87-102.
  pdf-icon
 4. M. Wiśniewski, Grabiny (Rutki) – cmentarz ewangelicko-augsburski, [w:] „Notatki z terenu” 2016, t. 1, s. 51-59.
  pdf-icon
 5. M. Wiśniewski, Rumunki Witkowskie  – cmentarz ewangelicko-augsburski, [w:] „Notatki z terenu” 2016, t. 1, s. 39-50.
  pdf-icon
 6. M. Wiśniewski, Stare Rybitwy – cmentarz ewangelicko-augsburski, [w:] „Notatki z terenu” 2016, t. 1, s. 27-37.
  pdf-icon
 7. A. Zglińska, M. Wiśniewski, Płyta nagrobna z Borek, [w:] „Kronika bydgoska”, 2014, t. 34, s.365-375.
  pdf-icon
 8. M. Wiśniewski, O społecznym ratowaniu cmentarzy – projekt „Lapidaria – zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw” [w:] „Nekropolie i miejsca pamięci w regionie kujawsko-pomorskim” pod red. W.Rozynkowskiego, M. Strzeleckiej i M. Targowskiego, seria „Region Kujawsko-Pomorski w przeszłości”, t. II, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,  2014, s.193-202.
  pdf-icon

Wywiady i reportaże:

 1. A. Andrzejewska, Tak Trzeba, reportaż Radia PiK o działalności „Lapidariów”, 16.05. 2016.
  play-icon
 2. Wywiad  z Michałem P. Wiśniewskim reprezentującym grupę „Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw”, rozmawiała Hanna Szurczak, 24.08.2016, http://cmentarzeewangelickie-lodzkie.kylos.pl/rp_wywiad_lapidaria.php
  pdf-icon

Artykuły i materiały prasowe:

 1. R. Kamiński, Takie ciche tabu, „Gazeta Chełmińska” 2017, nr 31, s. 8 (na podstawie wywiadu z autorem strony)
  pdf-icon
 2. T. Kolesnyczenko, Cmentarni aktywiści, „Wprost” 2014, nr 44, s. 45-47 (na podstawie wywiadu z autorem strony)
  pdf-icon
 3. M. Koprowicz, Bezimienne krzyże, „Gazeta Chełmińska” 2016, nr 6, s. 3. (na podstawie wywiadu z autorem strony)
  pdf-icon
 4. M. Koprowicz, Nasze korzenie są na cmentarzach, „Poza Bydgoszcz”, 2016, nr 75, s. 6. (na podstawie wywiadu z autorem strony)
  pdf-icon
 5. M. Koprowicz, O nas świadczą krzyże na cmentarzach, „Tylko Toruń”, 2016, nr 76, s. 4. (na podstawie wywiadu z autorem strony)
  pdf-icon
 6. M. Malinowski, Odnawia zagubione cmentarze, „Nowości” z 30.03.2013 r., nr 76, dodatek „Rubinkowo-Skarpa”, s. 3. (artykuł na podstawie wywiadu z autorem strony)
  pdf-icon
 7. I. Nigmański, Na terenie powiatu świeckiego jest prawie 200 zapomnianych cmentarzy. Sprawdzamy kto ponosi odpowiedzialność za ich stan, „Nowe Świecie”, 20.10.2016, http://nswiecie.pl/wiadomosci/2114,terenie-powiatu-swieckiego-prawie-200-zapomnianych-cmentarzy (na podstawie wywiadu z autorem strony)
  pdf-icon
 8. I. Nigmański, W naszej gminie jest wiele cmentarzy ewangelickich. Czy ktoś o nich pamięta?, „Express Bydgoski” z 21.10.2016, dod. „Tygodnik Koronowo”, s. 2 (na podstawie wywiadu z autorem strony)
  pdf-icon
 9. A. Radzikowska, Atlantyda zapomnianych miejsc, „Poza Bydgoszcz” 2013, nr 10, s. 5. (artykuł na podstawie wywiadu z autorem strony)
  pdf-icon
 10. M. Sodtke, Sanierung evangelischer Friedhöfe, „Thorner Nachrichten” 2017, nr 60, s. 38-40.
  play-icon
 11. T. Więcławski, Nekropolie niezapomniane, „Poza Toruń” 2012, nr 3, s. 10. (artykuł na podstawie wywiadu z autorem strony)
  pdf-icon
 12. M. Wiśniewski, Cmentarz ocalili od zapomnienia, „Gazeta Aleksandrowska”, 2016, nr 116, s. 19.
  pdf-icon
 13. M. Wiśniewski, Ewangelicka atlantyda, „Luteranin Toruński” 2012, nr 4 (70), s.18-22.
  pdf-icon
 14. M. Wiśniewski, Pasjonaci ratują cmentarz na Rudaku, „Z innej strony”, 2013, nr 1, s. 1.
  pdf-icon
Reklamy