Archive for the tag "Blech"

Tropem wygiętej tablicy

Prace na cmentarzu ewangelickim w Toruniu-Stawkach (XVII)