Archive for the tag "Gehrz"

Prace na cmentarzu ewangelickim w Toporzysku (I)