Archive for the tag "krucyfiksy"

Szlakiem poligonowych widm

Kolejne prace na cmentarzu ewangelickim w Pawłówku

W dobrzyńskiej szarudze #4