Archive for the tag "Stalag20a"

Prace na cmentarzu ewangelickim w Toruniu-Stawkach (XXII)