Archive for the tag "Włęcz"

Wizyta Michaela Sodtke

Cmentarze, Wisła, Kujawy #01

Włęckie zaduszki poetyckie

Wierzbt

Wierzby