Archive for the month "Styczeń, 2018"

Wzdłuż Tążyny

Prace na cmentarzu ewangelickim w Toruniu-Stawkach (XIX)