Archive for the month "Październik, 2012"

Szlakiem zapomnianych cmentarzy lewobrzeżnego Torunia 2012

Szeryf z Wałycza

Szlakiem zapomnianych cmentarzy lewobrzeżnego Torunia

Zapomniane cmentarze Torunia #03: Cmentarz Benedyktynek

Zapomniane cmentarze Torunia #02: Judenberge

Cegielnik

Zapomniane cmentarze Torunia #01: Wstęp